Mesafeli Satış Sözleşmesi

Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi, Yahya Kaptan Mh. Şehit Ergün Köncü Sok. Nazer Inn İş Merkezi No: 46 – Kat: 2 – Daire: 23, 41050 İzmit/Kocaeli adresinde faaliyet gösteren Pi Yoga Stüdyo (“Pi Yoga”) ile Pi Yoga hizmetlerini piyoga.studio web sitesinden satın almak üzere Üye Kayıt Formu’nu dolduran gerçek ve/veya tüzel kişiler (“Kullanıcı”) arasında aşağıda yer alan şartlarda geçerli ve bağlayıcıdır. Kullanıcı, burada tanımlandığı şekli ile Sözleşme ve eklerini okuduğunu ve anladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

 1. TANIMLARDuyuru: Pi Yoga tarafından piyoga.studio internet sitesinde zaman zaman Kullanıcı(lar)’ı bilgilendirmek amacı ile yapılan ve duyuru anında geçerlilik kazanan bildirimlerdir.

  Erişim Araçları: piyoga.studio adresine erişim sağlayan Kullanıcı numarası, kullanıcı adı, şifresi ve yetki kodu gibi yalnızca Kullanıcı’nın bilgisinde olan bilgilerdir.

  Kullanıcı: piyoga.studio internet sitesine giren, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında hazırlanan Aydınlatma Metni’ni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları, Hizmet Sözleşmesi ve bu Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni onaylayan gerçek ve tüzel kişilerdir.

  Kullanıcı Yetkilisi: piyoga.studio internet sitesinde işlem yapan tüzel kiş olan Kullanıcı(lar)’ı temsile yetkili gerçek kişidir.

  Mevzuat: Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun, Meafeli Satış Sözleşmelerine ilişkin düzenlemeler, Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu

  Sistem: Pi Yoga internet sitesine ait ve kullanılmakta olan yazılımlarıdır.

  Site: piyoga.studio internet sitesidir. Site, Pi Yoga’nın ve sunmuş olduğu hizmetlerin detayının verildiği bir elektronik ortamdır.

  Taraf: Ayrı ayrı Kullanıcı veya Pi Yoga anlamındadır.

  Taraflar: Birlikte Kullanıcı ve Pi Yoga anlamındadır.

  Hizmet: Bu Sözleşme ve ekleri kapsamında Kullanıcı tarafından Site vasıtası ile ödemesi yapılarak talep edilen hizmetlerdir.
 2. SÖZLEŞMENİN KONUSUİşbu Sözleşme’nin konusunu; ilgili Mevzuat kapsamında Kullanıcı’nın, Site’den vermiş olduğu ve ödemesini yapmış olduğu Hizmet’ in Pi Yoga tarafından Kullanıcı’ ya sunulması ve söz konusu işleme ilişkin Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülükleri oluşturur.
 3. SATINALMA VE TESLİM
  Kullanıcı tarafından, Hizmet satın alınması halinde ise Hizmet’ in verileceği yer ve saate dikkat edilmesi yine Kullanıcı sorumluluğundadır. Katılım gösterilmemesi nedeni ile Pi Yoga tarafından iade kabul edilmeyecektir.
 4. BEYAN VE TAAHHÜTLER
  Kullanıcı, Site’de yer alan Aydınlatma Metni, Güvenlik ve Gizlilik, Kullanım Koşulları ve Hizmet Sözleşmesi’ni okuduğunu ve kabul ettiğini, Üye Kayıt Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz ve doğru olarak doldurduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, herhangi bir sorusu olması halinde doğrudan Site’de yer alan “İletişim” başlığı altında yer alan adres, telefon numarası ve elektronik posta adresinden Pi Yoga ile iletişime geçebilecektir.
 5. CAYMA HAKKI
  Kullanıcı, Hizmet’i satış sözleşmesinin kullanıcı tarafından onaylandığı ya da imzalandığı tarihten itibaren 14 (ondört) gün içerisinde cayma hakkını kullanarak iade edebilir. Cayma hakkı bildirimi ve Sözleşmeye ilişkin sair bildirimler Site’de yer alan “İletişim” bölümünde yer alan adres, telefon ve elektronik posta adresine yapılmalıdır. Kullanıcı gerek cayma hakkını kullanırken gerekse Hizmet’in iadesinde Site’de mevcut İade Politikası’nda yer alan adımları izleyecektir. Lütfen iade politikamızı detaylı bir şekilde okuyunuz.
 6. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
  İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Kullanıcı’nın Hizmet’i satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir. 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu’un 68’nci maddesinin 1. fıkrasında belirtilen alt ve üst limitler doğrultusunda tüketici talepleri hakkında ilçe/il tüketici hakem heyetleri yetkilidir.
 7. TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
  Kullanıcı’nın kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini kart sahibinden talep edebilir ve her koşulda kart sahibinin borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, kart sahibinin borcu gecikmeli ifasından dolayı Pi Yoga’nın uğradığı zarar ve ziyandan Kullanıcı sorumlu olacaktır. Temerrüt
 1. GENEL HÜKÜMLER
  1. Bu Sözleşme Kullanıcı tarafından Hizmet alınması ile yürürlüğe girecektir.
  2. Kullanıcı, bu Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini 3. gerçek ve tüzel kişilere devir edemez.
  3. Uyuşmazlık halinde Pi Yoga defter ve kayıtları ile Site log kayıtları kesin delil oluşturacaktır.
  4. Bu Sözleşme dolayısı ile doğabilecek tüm vergi resim ve harçlar ilgili Taraf’ın kanuni yükümlülüğü uyarınca ödenecek olup damga vergisi doğması halinde Kullanıcı tarafından ödenecektir.
  5. Bu Sözleşme kapsamında yapılacak değişiklikler Site’nin “Duyurular” bölümünde ilan edilmesi ile yürürlüğe girer. Pi Yoga önceden bildirimde bulunmaksızın Sözleşme hükümlerini tadil edebilir. Kullanıcı’nın üye kayıt formunda belirttiği adresinin güncellenmemesi halinde Kullanıcı tarafından belirtilecek adrese yapılacak tebligatlar geçerli kabul edilecektir.
  6. Bu Sözleşme’nin herhangi bir maddesinin geçersiz olması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez.